Tôn vinh các nhà sáng chế không chuyên năm 2015

     Tháng 5 năm 2015 Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp mặt các nhà sáng chế không chuyên nghiệp  tiêu biểu năm 2015. Thủ Tướng đã có cuộc hội đàm và khen thưởng các nhà sáng chế không chuyên nghiệp nhắm khích lệ tinh thần lao động miệt mài và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới có ích cho xã hội.