Liên hệ


Nhà Sản Xuất, Phân Phối và Bảo Hành máy nông nghiệp: Đức Quang Gia Lai

Địa chỉ: 214 - 216 Trường Chinh - Trà Bá - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3820117 - 0913 471 904 Mr Quang - 0934 967 077 Mr Sang
Fax: 059 3820117
Website: www.ducquanggialai.vn - Email: ducquanggialai@gmail.com