Đài Truyền Hình Tỉnh Gia LaiMáy Đào Xới Bồn Cà Phê và Máy Hái Cà Phê được sáng chế, sản xuất, phân phối và bảo hành bởi ĐỨC QUANG Gia Lai.
Các tin khác
Người nông dân có sáng kiến cải tiến máy đào xới bồn cà phê
Gia Lai: Chế máy xới đào bồn cà phê
Nhà sáng chế tuổi 67