Những thay đổi của Máy đào xới bồn cà phê năm 2014

     Chúng tôi luôn thay đổi và khắc phục những nhược điểm để tạo ra 1 sản phẩm hoàn thiện.


Máy đào xới bồn cà phê năm 2014 có những nâng cấp và thay đổi khác so với Máy năm 2013 ở những điểm:

     1. Phần tấm chắn đất và máng che được thiết kế lại nhằm làm cho đất được vét lên nhiều hơn ( vét lên khoảng 75% lượng đất ) giảm bớt công vét đất lên.

     2. Phần lưỡi đào được nối thêm phần tai vét đất để vét được nhiều đất hơn. 

      3. Các bộ phận nhông và trục láp đều được tăng tốc độ và độ bền.

     4. Tay nắm được bọc cao su để giảm rung động và bền hơn.


Các tin khác
Máy hái cà phê - Tổng kết hội thi Sáng Tạo Kỹ Thuật Tỉnh Gia Lai lần thứ 6
Gia Lai: Máy thu hoạch cà phê Đức Quang
Máy đào xới bồn cà phê lưỡi mới
Máy đào xới bồn cà phê " thêm 30% công suất thêm 30% hiệu quả "
Sử dụng máy đào xới bồn cà phê thực tế trong vườn cà phê
Đài Truyền Hình Tỉnh Gia Lai
Người nông dân có sáng kiến cải tiến máy đào xới bồn cà phê
Gia Lai: Chế máy xới đào bồn cà phê
Nhà sáng chế tuổi 67